kontaktná adresa :

Dúhová 26, 040 01 Košice

IČO : 5007 6302